Visarenden in Nederland in 2004

Naar: Rob G. Bijlsma: Trends en broedresultaten van roofvogels in Nederland in 2004, De Takkeling, jaargang 13 (2005), nummer 1

De Takkeling

English translation


Visarend Pandion haliaetus

De Visarenden van de Oostvaardersplassen ontplooiden weinig activiteiten in 2004. Er zijn wel, met ondersteuning van Roy Dennis uit Schotland, nieuwe nesten geplaatst. Hierover later meer op deze site.

Op andere plaatsen in Nederland werden Visarenden in het broedseizoen waargenomen, al dan niet bezig met broedverdachte activiteiten. Gelukkig zijn er voldoende kritische waarnemers om alle woeste verhalen na te trekken. In de Noordelijke Randmeren (Drontermeer, IJsselmonding) werden van 27 mei tot zeker 28 juli 2004 1-3 adulte Visarenden waargenomen, onder meer met vistransport en kennelijke poging tot prooi- overdracht. PotentiŽle broedplaatsen werden uitgekamd maar leverden geen nest op (Deuzeman 2004).

In de wijde omgeving van Bergen op Zoom werden afgelopen zomer diverse keren Visarenden gezien. Intrigerend is de waarneming van een solitair vrouwtje dat takken brekend werd waargenomen op 31 juli, in een klein moerasgebied met veel dode bomen (Hans Potters).


Osprey Pandion haliaetus

The Ospreys of the Oostvaardersplassen showed few activities in 2004; with support of Roy Dennis from Scotland several more nests have been placed. Pictures will follow later on this site..

Ospreys were more active on other places in the Netherlands during the breeding season. In the Noordelijke Randmeren (Drontermeer, IJsselmonding, near the town Zwolle)  1-3 adult Ospreys were observed in the period 27 May up to 28 July 2004. They showed activities like fish transport and probable attempt to prey - transfer attempts but no  nests were found despite suitable habitats.

Also in the south western part of the Netherlands, around Bergen op Zoom  several Ospreys were seen during the breeding season. A solitary female breaking branches was observed on 31 July, in a small marsh area with much dead trees ((? - unusual R.K.)


All Ospreys at migration points first half of 2004 in The Netherlands (www.trektellen.nl)

All Ospreys at migration points second half of 2004 in The Netherlands (www.trektellen.nl)

 

Zie voor overige waarnemingen / More observations

www.waarneming.nl:

Visarenden: http://www.waarneming.nl/kaart.php?id=346

Ospreys  http://www.waarneming.nl/kaart.php?id=346 select Language English


www.rekel.nl/visarenden