Enkele veren van Amerikaanse vogels

wie weet welke soorten?

 

mail svp r@rekel.nl

a - Feather big striped 37_5cm long
   
b - Feather flat square end 36cm long
   
c - Feather striped 28cm long